TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI

 

Bản tin hàng tháng do Diệu Âm lược dịch từ nhiều nguồn báo chí và trang lưới Anh ngữ.

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

 

 


 

T̉A SOẠN CHÁNH PHÁP:

Đặt tại Chùa Bát Nhă, thành phố Santa Ana, California. Địa chỉ:

4717 W. First Street, Santa Ana, CA 92704. U.S.A. 

 Chủ nhiệm:  HT. Thích Nguyên Trí

 Trị sự: ĐĐ. Thích Huệ Cảnh

 Thư kư:  ĐĐ. Thích Đồng Thiện

 Thủ quỹ:  Ni sư Thích Diệu Tánh

 Chủ bút:  Vĩnh Hảo

Với sự cọng tác của chư tôn đức Tăng Ni và văn thi hữu tán đồng chủ trương của Chánh Pháp.

 

  

LIÊN LẠC:

 

Ngân/chi phiếu đặt báo hoặc ủng hộ, xin gửi:

CHÁNH PHÁP

11502 DANIEL AVE.

GARDEN GROVE, CA 92840 – U.S.A.

 

Bài vở:  baivochanhphap@gmail.com

Chủ bút:  www.vinhhao.info / vinhhao@vinhhao.info

 

Quảng cáo/Phát hành:

(714) 638-0989

 

PHIẾU ĐẶT MUA BÁO CHÁNH PHÁP:

(bấm vào để in)

MS Word   /   PDF

 

www.chanhphap.net

www.chanhphap.org

www.chanhphap.us

 

 

 
 

Home Báo Đă In Tin tức PG Thế giới Thông tin Phật sự Phật Học Pháp Luận Văn Học PG Phật Pháp với Tuổi trẻ Lịch sử & Tài liệu Diễn đàn Hộp thư Ṭa soạn