BÁO ĐĂ IN:

 

Báo Chánh Pháp ra mắt bạn đọc từ tháng 5.2009, in hàng tháng trên giấy bổi, khổ 10.75" x 13", phát hành miễn phí và rộng răi trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ. Đến tháng 11.2011, Chánh Pháp đă đi được 31 số, và đổi qua bộ mới bắt đầu từ tháng 12.2011 trên giấy trắng, với 88 trang trong khổ 8.5" x 11", và b́a màu trên giấy láng.

 

Bạn đọc có thể lấy báo tại các chùa tại California và một số tiểu bang có chùa Việt. Nơi nào không có báo giấy, bạn có thể t́m đọc nơi đây, v́ những bài đăng trên báo giấy cũng được đăng trên Chánh Pháp Online (ngoại trừ những tin tức và bài tường thuật có tính cách nội bộ, địa phương).

 

Bạn cũng có thể liên lạc với ṭa soạn tại địa chỉ bên dưới, hoặc bấm vào sau đây để đọc báo điện tử. Các trang bài sẽ được đăng lên mạng với dạng PDF (máy của bạn cần có chương tŕnh Adobe Reader để đọc).

 

Các bài viết sẽ được t́m thấy nơi Mục Lục riêng của mỗi số, chứ không phân loại và đưa vào các chuyên mục như bộ cũ. Mỗi số báo sẽ có trang riêng với b́a và mục lục; nơi mục lục, mỗi bài đều có đường dẫn để bạn t́m đọc từng bài theo sở thích.

 

BÁO MỚI:

 

 

Nguyệt san CHÁNH PHÁP Số 74, tháng 01.2018

 

 

Kể từ Chánh Pháp số 1, bộ mới, tháng 12.2011, các bài viết sẽ được t́m thấy nơi Mục Lục riêng của mỗi số, chứ không phân loại và đưa vào các chuyên mục như bộ cũ nữa. Mỗi số báo sẽ có trang riêng với b́a và mục lục, cũng như đường dẫn (link) để vào đọc toàn bộ số báo như bản được in trên giấy.

 

 

Mời bấm vào đây để đọc báo Chánh Pháp bộ cũ và bộ mới:

 

 

 

CHÁNH PHÁP BỘ MỚI:

 

2018:

Báo Chánh Pháp số 74, tháng 01.2018, do Thiền Tịnh Đạo Tràng, (Garden Grove, California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

 

 

2017:

Báo Chánh Pháp số 62, tháng 01.2017, Xuân Đinh Dậu, do Chùa Bát Nhă (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 63, tháng 02.2017, do Chùa Phật Đà & Tu viện Pháp Vương (CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 64, tháng 03.2017, do Chùa Pháp Vũ (Florida) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 65, tháng 04.2017, do Chùa Phật Tổ (Long Beach, CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 66, tháng 05.2017, do Chùa Cổ Lâm (Seattle, WA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 67, tháng 06 năm 2017, do ĐLHT. Thích Thắng Hoan (CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 68, tháng 07 năm 2017, do Tổng Hội Cư Sĩ PGVN (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 69, tháng 08 năm 2017, do Chùa Quang Thiện (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 70, tháng 09 năm 2017, do Niệm Phật Đường Fremont (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 71, tháng 10 năm 2017, do Chùa Quang Minh (Chicago, IL) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 72, tháng 11.2017, do Tổ Đ́nh Từ Đàm Hải Ngoại (Dallas, Texas) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

Báo Chánh Pháp số 73 (tháng 12.2017) do Phật Học Viện Quốc Tế (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro (California) ấn tặng. Kính nguyện quí tự và chư phật-tử được hưng long, an lạc để hoằng truyền và hộ tŕ Phật Pháp. 

 

2016:

 

Báo Chánh Pháp số 50, tháng 01.2016, do Tổ Đ́nh Từ Đàm Hải Ngoại (Dallas, Texas) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 51, tháng 02.2016, Xuân Bính Thân, do Chùa Bát Nhă (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 52, tháng 03.2016, do Chùa Phật Đà & Tu viện Pháp Vương (CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 53, tháng 04.2016, do Chùa Pháp Vũ (Florida) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 54, tháng 05.2016, do Chùa Phật Tổ (Long Beach, CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 55, tháng 06.2016, do Chùa Cổ Lâm (Seattle, WA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 56, tháng 07 năm 2016, do ĐLHT. Thích Thắng Hoan (CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 57, tháng 08 năm 2016, do Tổng Hội Cư Sĩ PGVN (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 58, tháng 09 năm 2016, do Chùa Quang Thiện (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 59, tháng 10 năm 2016, do Niệm Phật Đường Fremont (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 60, tháng 11 năm 2016, do Chùa Quang Minh (Chicago, IL) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 61, tháng 12.2016, do Tổ Đ́nh Từ Đàm Hải Ngoại (Dallas, Texas) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

2015:

 

Báo Chánh Pháp số 38, tháng 01.2015, do Chùa Trúc Lâm (Chicago) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 39, tháng 02.2015, Xuân Ất Mùi, do Chùa Bát Nhă (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 40, tháng 03.2015, do Chùa Pháp Vũ (Florida) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 41, tháng 04.2015, do Chùa Phật Đà & Tu viện Pháp Vương (CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 42, tháng 05.2015, do Chùa Phật Tổ (Long Beach, CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 43, tháng 06.2015, do Tổ đ́nh Minh Đăng Quang (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 44, tháng 07.2015, do Chùa Cổ Lâm (Seattle, WA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 45, tháng 08 năm 2015, do Chùa Quang Thiện (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 46, tháng 09 năm 2015, do Tổng Hội Cư Sĩ PGVN (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 47, tháng 10 năm 2015, do ĐLHT. Thích Thắng Hoan (CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 48, tháng 11 năm 2015, do Chùa Quang Minh (Chicago, IL) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 49, tháng 12.2015, do Chùa Trúc Lâm (Chicago) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

 

 

2014:

 

Báo Chánh Pháp Xuân Quư Tỵ số 26, tháng 01 năm 2014, do Chùa Bát Nhă (Santa Ana, California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 27, tháng 02.2014, do Tổ Đ́nh Từ Đàm Hải Ngoại (Dallas, Texas) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 28, tháng 03.2014, do Chùa Pháp Vũ (Florida) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 29, tháng 4 năm 2014, do ĐLHT. Thích Thắng Hoan (CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 30, tháng 05.2014, do Chùa Phật Đà & Tu viện Pháp Vương (CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 31, tháng 06.2014, do Chùa Phật Tổ (Long Beach, CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 32, tháng 07.2014, do Chùa Cổ Lâm (Seattle, WA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 33, tháng 08 năm 2014, do Tổng Hội Cư Sĩ PGVN (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 34, tháng 9 năm 2014, do ĐLHT. Thích Thắng Hoan (CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 35, tháng 10 năm 2014, do Chùa Quang Minh (Chicago, IL) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 36, tháng 11 năm 2014, do Niệm Phật Đường Fremont (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 37, tháng 12.2014, do Tổ Đ́nh Từ Đàm Hải Ngoại (Dallas, Texas) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

 

 

2013:

 

Báo Chánh Pháp số 14 (tháng 01.2013) do Phật Học Viện Quốc Tế (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro (California) ấn tặng.

Báo Chánh Pháp Xuân Quư Tỵ số 15, tháng 02 năm 2013, do Chùa Bát Nhă (Santa Ana, California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 16, tháng 3 năm 2013, do Chùa Phật Đà & Tu viện Pháp Vương (CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp Số 17, tháng 4 năm 2013, do Tổ Đ́nh Từ Đàm (Dallas, Texas) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp Số 18, tháng 5 năm 2013, do Chùa Pháp Vũ (Florida) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp Số 19, tháng 6 năm 2013, do Tổng Hội Cư Sĩ PGVN (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 20, tháng 6 năm 2013, do ĐLHT. Thích Thắng Hoan (CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 21, tháng 8 năm 2013, do Chùa Cổ Lâm (WA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 22, tháng 9 năm 2013, do Chùa Quang Minh Chicago (2013) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 23, tháng 10 năm 2013, do Tổ đ́nh Minh Đăng Quang (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 24, tháng 11 năm 2013, do Niệm Phật Đường Fremont (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 25, tháng 12 năm 2013, do Chùa Trúc Lâm (Chicago, IL) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

 

2012:

 

Báo Chánh Pháp Số 1, tháng 12 năm 2011, do Tổ Đ́nh Từ Đàm (Dallas, Texas) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp Số 2, tháng 01 năm 2012, do Tổng Hội Cư Sĩ PGVN (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 3, tháng 2 năm 2012, do Chùa Bát Nhă (Santa Ana, California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 4, tháng 3 năm 2012, do Chùa Linh Mụ Hải Ngoại (Stone Mountain, GA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp Bộ Mới - số 5 (tháng 4.2012) do Chùa Pháp Vũ (Florida) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro (California) ấn tặng.

Báo Chánh Pháp Bộ Mới - số 6 (tháng 5.2012) do Phật Học Viện Quốc Tế (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro (California) ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 7, tháng 6 năm 2012, do ĐLHT. Thích Thắng Hoan (CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 8, tháng 7 năm 2012, do Chùa Phật Đà & Tu viện Pháp Vương (CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 9, tháng 8 năm 2012, do Chùa Cổ Lâm (WA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 10, tháng 9 năm 2012, do Tu viện Chơn Không (HI), Tu viện An Lạc (CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp Số 11, tháng 10 năm 2012, do Tổ Đ́nh Từ Đàm (Dallas, Texas) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp Số 12, tháng 11 năm 2012, do Tổng Hội Cư Sĩ PGVN (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 13 (tháng 12.2012) do Chùa Pháp Vũ (Florida) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro (California) ấn tặng.

 

CHÁNH PHÁP BỘ CŨ:

 

2011:

 

Chánh Pháp, số 21 tháng 01. 2011

Chánh Pháp, số 22 tháng 02. 2011

Chánh Pháp, số 23 tháng 03. 2011

Chánh Pháp, số 24 tháng 04. 2011

Chánh Pháp, số 25 tháng 05. 2011

Chánh Pháp, số 26 tháng 06. 2011

Chánh Pháp, số 27 tháng 07. 2011

Chánh Pháp, số 28, tháng 08. 2011

Chánh Pháp, số 29, tháng 09. 2011

Chánh Pháp, số 30, tháng 10. 2011

Chánh Pháp, số 31, tháng 11. 2011

 

2010:

 

Chánh Pháp, số 09 tháng 01. 2010

Chánh Pháp, số 10 tháng 02. 2010

Chánh Pháp, số 11 tháng 03. 2010

Chánh Pháp, số 12 tháng 04. 2010

Chánh Pháp, số 13 tháng 05. 2010

Chánh Pháp, số 14 tháng 06. 2010

Chánh Pháp, số 15 tháng 07. 2010

Chánh Pháp, số 16 tháng 08. 2010

Chánh Pháp, số 17, tháng 09. 2010

Chánh Pháp, số 18, tháng 10.2010

Chánh Pháp, số 19, tháng 11.2010

Chánh Pháp, số 20, tháng 12.2010

 

2009:

 

Chánh Pháp, số 01, tháng 05. 2009

Chánh Pháp, số 02 tháng 06. 2009

Chánh Pháp, số 03 tháng 07. 2009

Chánh Pháp, số 04 tháng 08. 2009

Chánh Pháp, số 05 tháng 09. 2009

Chánh Pháp, số 06 tháng 10. 2009

Chánh Pháp, số 07 tháng 11. 2009

Chánh Pháp, số 08, tháng 12 2009

 

 

 


 

T̉A SOẠN CHÁNH PHÁP:

Đặt tại Chùa Bát Nhă, thành phố Santa Ana, California. Địa chỉ:

4717 W. First Street, Santa Ana, CA 92704. U.S.A.

 Chủ nhiệm:  HT. Thích Nguyên Trí

 Trị sự: ĐĐ. Thích Huệ Cảnh

 Thư kư:  ĐĐ. Thích Đồng Thiện

 Thủ quỹ:  Ni sư Thích Diệu Tánh

 Chủ bút:  Vĩnh Hảo

Với sự cọng tác của chư tôn đức Tăng Ni và văn thi hữu tán đồng chủ trương của Chánh Pháp.

 

  

LIÊN LẠC:

 

Ngân/chi phiếu đặt báo hoặc ủng hộ, xin gửi:

CHÁNH PHÁP

11502 DANIEL AVE.

GARDEN GROVE, CA 92840 – U.S.A.

 

Bài vở:  

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 1 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 10066176 3407820 13395558 13421772 8388736 8388608 16777215 14 Fjord 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

Nguyệt san Chánh Pháp là báo biếu, không trả nhuận bút cho bài vở gửi đăng. Quư văn thi hữu nào muốn có nhuận bút xin ghi rơ “có nhuận bút” và địa chỉ liên lạc để ṭa soạn quyết định.

Bài gửi đăng xin đánh máy sẵn và gửi bằng electronic file (từ MS. document / PDF) qua email: baivochanhphap@gmail.com

hoặc gửi về:

Chủ bút:  www.vinhhao.info / vinhhao@vinhhao.info

 

Quảng cáo/Phát hành:

(714) 638-0989

 

PHIẾU ĐẶT MUA BÁO CHÁNH PHÁP:

(bấm vào để in)

MS Word   /   PDF

 

www.chanhphap.net

www.chanhphap.org

www.chanhphap.us

 

 

 

Home Báo Đă In Tin tức PG Thế giới Thông tin Phật sự Phật Học Pháp Luận Văn Học PG Phật Pháp với Tuổi trẻ Lịch sử & Tài liệu Diễn đàn Hộp thư Ṭa soạn