CẢM TẠ

 

 

Thành thật cảm tạ sự ủng hộ quư báu bằng tinh thần hay tịnh tài của chư tôn đức Tăng Ni và độc giả đối với báo Chánh Pháp. Đây là niềm khích lệ to lớn cho chúng tôi trong công tác truyền thông, hoằng pháp.

 

Ngoài sự bảo trợ ấn phí của chư tôn đức và các tự viện, chúng tôi c̣n nhận được sự ủng hộ của chư tôn đức Tăng Ni và quư phật-tử cũng như của quư thân chủ quảng cáo.

 

Ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ chư liệt vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

 

Sau đây là danh sách ủng hộ báo Chánh Pháp trong các tháng qua:

 

 

 

Tháng 05.2017

 

Lê Như Thưởng $300, Phan Duy Chiêm $200, Lương V. Nhơn $50, Kimberly Khương $20, Trầm Thị Lê $80, Thùy Nhiêu Strickland $85, Nguyễn Thị Hai $60, Thuận Kiều $60, Trần Quang pd. Diệu Minh $60, Nguyễn Văn Hay $100, Văn Thảo Huyền $60, Chúc Nguyễn $60, Vo Thi Day $100, Vũ N. Mỹ $100, Châu Ngọc Thu $40, Nguyễn Yến $100...

 

 

Tháng 04.2017

 

Chùa Pháp Vũ (FL) $2,000, Chùa Pháp Hoa (KS) $330, HT. Thích Viên Thành $200, Minh Lư - Diệu Châu $100, Huệ Trần $60, Hồ Khôi $60, Trần Thị Hồng Nhạn $100, Hoàng Lan $20, Ngô Phương $60, Mai Văn Định $50, Sa Di Tâm Định $40, Nguyễn Ánh Nguyệt $100...

 

 

Tháng 03.2017

 

TT. Thích Minh Hạnh (Chicago) $1,200, Ni sư Thích Nữ Minh Phước $300, Chùa Tam Bảo (OK) $200, Đức Ngọc Nguyễn Hạnh Ngoan $100, Mai Văn Định $50, Đỗ Thảo $50, Chúc Nguyễn $50, Trần Hồng Anh $60, Charlie Tse $60...

 

 

Tháng 02.2017

 

Tu viện Bửu Hưng (OR) $100, Trương Nhi $160, Lan Huỳnh $100, Trần Nguyên Văn $100, Trần Thị Hạnh $60, Trần T. Nhung $30, Nguyễn Đ́nh Hùng $20, Tuấn Nguyễn $100, Hồ Văn Quyền $100, Nguyễn Bích Thủy $50, Bùi Lê Bảo $100, Thanh Viễn - Diệu Tâm $100, Ánh Mă $100, Quảng Tịnh $60, Hà Trương - Diệu Hồng $60...

 

 

 

Tháng 01.2017

 

HT. Thích Thái Siêu $500, Chùa Hương Đàm (TX) $200, Chùa Dược Sư (GA) $60, Vinh Brown $100, Bạch Xuân Phẻ $100, Kiều Mộng Hà $100, Sa di Tâm Định $40, Lê Nhẫn $65, Nicole Petermann $60, Vơ Lệ Chi $60, Bé Nguyễn $60, Mai văn Định $50, Nguyễn Tấn Chức $50, Hồ Diệu Tuyết Pd. Nhật Lương $30, Lê Văn Chiểu (VA) $60, Anh Verrill $100, Huỳnh Mai Hoa $60, Bonnie Vương $100, Mai Huỳnh $60, Bùi Văn Qua $100, Nguyễn Huệ Ánh $100, Bùi T. Len Pd. Phổ Trí Nhân $60, Diệu Thoa $60, Diệu Thảo $50, Trần Văn Thi $60, Trần K. Chung $50, Tâm Hiền $60...

 

 

Ban Thư Kư Chánh Pháp

 

TRỞ VỀ TRANG "CẢM TẠ" (với DANH SÁCH ỦNG HỘ CHÁNH PHÁP)

 

 


 

Địa chỉ ṭa soạn:

 

803 S. Sullivan Street

Santa Ana, CA 92703 - U.S.A.

Tel.: 714.571.0473

 

Chi phiếu ủng hộ, xin ghi "CHÁNH PHÁP" và gửi về địa chỉ:

 

11502 Daniel Avenue

Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.

 

Liên lạc quảng cáo/phát hành, xin gọi:

Ni sư Diệu Tánh 714.638-0989

Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
 
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/29/17