Chánh Pháp Số 13 - Bộ Mới

(tháng 12.2012)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF.

Nơi trang đầu, "Nội Dung Số Này", bấm vào từng tiêu đề bạn muốn đọc)

 

 

 

CHÁNH PHÁP BỘ MỚI: Số 13, tháng 12.2012

H́nh b́a của Phượng Hồng

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

(Mời bấm vào h́nh b́a ở trên, vào trang đầu "Nội Dung Số Này", t́m đọc bài quư vị thích trong dạng PDF.

Mục lục sau đây chỉ là tổng quát, không có đường dẫn. Xin cáo lỗi về sự bất tiện này.)

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ THIỀN HÀNH, CHUÔNG TỈNH THỨC  / THU ĐẾN  / HÀNH THIỆN (thơ Thắng Hoan, ĐNT Tín Nghĩa, Trí Bảo), trang 7

¨ H̀NH ẢNH KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP MÙA THU TẠI TỔ Đ̀NH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI (Quảng Nguyên), trang 8

¨ KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN 2 (HT. Thích Tịnh Từ), trang 10

¨  THƯ VƯỜN TUỆ (Thích nữ Trí Hải), trang 13

¨ HẠT BỤI THEO VỀ, CHIẾC NHẠN BAY RỒI (Huyền Không), trang 14

¨ KÍNH VIẾNG ĐẠI TỶ THÍCH NỮ TRÍ HẢI, (thơ Tuệ Sỹ) trang 15

¨ H̀NH ẢNH CUNG AN CHỨC SỰ VÀ HỘI THẢO TRONG NGÀY VỀ NGUỒN VI TẠI ÚC, (Hải Triều Âm), trang 16

¨ BUDDHAGHOSA VÀ LEV TOLSTOY… (Thích Phước An), trang 18

¨ NI SƯ TRÍ HẢI: CÂY BÚT TÀI HOA (Ninh Giang Thu Cúc), trang 21

¨ CON NGƯỜI MẠNH NHẤT (Thích nữ Trí Hải), trang 23

¨ H̀NH ẢNH LỄ KHAI MẠC NGÀY VỀ NGUỒN VI TẠI ÚC (Hải Triều Âm), trang 24

¨ ÁNH SÁNG TUỆ GIÁC (Thích Chúc Đại), trang 26

¨ CHÙM THƠ MẶC PHƯƠNG TỬ, trang 27

¨ THÔNG BÁO HỘI LUẬN VỀ PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI MỸ (Hội Phật Học Đuốc Tuệ), trang 28

¨ PHÁP MÔN LẠY PHẬT (Tâm Lương Đào Mạnh Xuân), trang 29

¨ CUỐI NĂM, TUỔI CHA  /  ĐI VÀ VỀ VỚI HUẾ, HOA LỘC VỪNG CHÙA TỪ HIẾU (thơ Diêu Linh, Tâm Thường Định), trang 31

¨ LỄ CẦU SIÊU CỐ THI SĨ NGUYỄN CHÍ THIỆN (B́nh Sa), trang 33

¨ MỞ L̉NG LẮNG NGHE (Thích Đức Trí), trang 34

¨ VỀ CHÙA TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI ĂN GIỖ TỔ LIỄU QUÁN (Huỳnh Kim Quang), trang 36

¨ THUYỀN SEN QUA CHỐN BỤI HỒNG (Chân Hiền Tâm), trang 38

¨  THƯ GỬI HAI NGƯỜI BẠN (Hoang Phong), trang 40

¨ THIỀN SƯ VÀ NHẠC SĨ, VUI KIẾP PHONG TRẦN (thơ TK. Thiện Hữu), trang 41

¨ THÔNG BÁO VỀ KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ 3 TẠI NAM CALIFORNIA (TK. Thích Nguyên Siêu), trang 42

¨ MÙA THU… RƠI (Biện thị Thanh Liêm), trang 47

¨ HỎI HAY ĐÁP ĐÚNG – song ngữ, chương 2 (Thích Nguyên Tạng dịch), trang 48

¨ BƯỚC CHÂN ĐẠI SĨ (Huệ Trân), trang 51

¨  NGỘ (thơ Kiều Mộng Hà), trang 53

¨ NHÂN GIAN TỊNH ĐỘ (Tâm Minh Vương Thúy Nga), trang 53

¨ HẠT CÁT TỰ T̀NH (thơ Kha Nguyệt), trang 53

¨ NẤU CHAY: CHẢ GỈ (Diệu An), trang 57

¨ BÀN VỀ ĐÔI MẮT (Bs. Đỗ Châu Oanh), trang 59

¨ VẬN MẠNG CÓ THỂ THAY ĐỔI - truyện song ngữ (HT. Thích Trí Chơn dịch), trang 63

¨ PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM – 5. BUDDHIST STORY / CHUYỆN PHẬT GIÁO (Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch), trang 64

¨ CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN, CẢM ỨNG MƯỜI PHƯƠNG… (Tịnh Minh soạn dịch), trang 66

¨ NHỚ PHẬT KHI ĐANG LÀM VIỆC (thơ Đồng Thiện), trang 68

¨ THÚ HOANG (Vĩnh Hảo), trang 69

¨ ÔNG GIÀ NOEL (Chiêu Hoàng), trang 72

¨ THƯ MỜI THAM DỰ CHUYẾN THAM QUAN HÀNH HƯƠNG BẮC CALI (Thiền viện Chân Không) trang 74

¨ TÂM THƯ KHẨN THIẾT CỦA CHÙA THIÊN TRÚC (Thích Thiện Long), trang 75

¨ CHÙA THƯƠNG (thơ Giới Định), trang 76

¨ TÂM THƯ XÂY DỰNG CHÙA BÁT NHĂ (HT. Thích Nguyên Trí), trang 88

 

 

 

baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 05/26/12