Chánh Pháp Số 1 - Bộ Mới

(tháng 12.2011)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy)

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ AN PHẬN (thơ Tín Nghĩa), trang 3

¨ THIÊN NHĂN (thơ Tâm Thường Định), trang 3

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI tháng 4.2011 (Diệu Âm lược dịch), trang 4

¨ ĐI T̀M Ư NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG QUA SỰ NGHIÊN CỨU QUAN ĐIỂM THỜI GIAN TRONG PHẬT GIÁO (Thích Hạnh Tuấn), trang 8

¨ NGÔI CHÙA CỔ TRÊN ĐỒI TRẠI THỦY (Nguyên Siêu), trang 14 

¨ QUAN NIỆM SỬ HỌC CỦA DUY THỨC, tiếp theo (HT. Thích Thắng Hoan), trang 15

¨ DẤN THÂN, GẶP LẠI VẦNG TRĂNG, TĨNH TÂM Ở QUÁN, VỀ TỪ BIỂN CHIỀU, T̀NH QUÊ (thơ Tuệ Thiền—Lê Bá Bôn), trang 19

¨ PHÁP LẠC VÔ BIÊN (Thích Tâm Ḥa), trang 20

¨ MẶC NHIÊN HOA NỞ (thơ Hàn Long Ẩn), trang 21

¨ ĐỜI SỐNG QUANH TA (thơ Biểu Ư), trang 21

¨ SỚM TRỞ VỀ (Thích Đức Trí), trang 18

¨ THÂM Ư PHỔ MÔN KINH (thơ Thích Chúc Hiền), trang 23

¨ CHÙA MỘT CỘT VỚI TINH THẦN PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI NHÀ LƯ (Hạnh Cơ), trang 24

¨ GIÓ THU VỀ (thơ Huyền Vũ), trang 28

¨ NGƯỜI ĂN CƠM PHẬT (Cư sĩ Nguyên Giác), trang 29

¨ CON QUỶ VÔ THƯỜNG (Đào Văn B́nh), trang 31

¨ TIẾNG GỌI CỦA LỬA (Huệ Trân), trang 32

¨ CHÚ TIỂU SA-DI CỨU SỐNG ĐÀN KIẾN (HT. Trí Chơn dịch), trang 33

¨ SƠN TĂNG, CHÚ TIỂU (thơ Trần Bách Linh), trang 33

¨ KHÔNG AI CÓ THỂ CỨU BẠN - CHỈ CÓ THIỆN NGHIỆP (Dalai Lama – Chân Huyền dịch), trang 41

¨ KINH VỀ TUỔI GIÀ VÀ SỰ SÁNG SUỐT (Hoang Phong), trang 42

¨ THƠ GIỮA ĐIÊU TÀN VANG TIẾNG HƯ KHÔNG (thơ Từ Tú Trinh), trang 45

¨ VỀ MỘT NGÔI CHÙA NI TRÊN ĐẤT LÀO (Lam Khê), trang 46

¨ VỰC L̉NG, SÁU CHỮ (thơ Mai Phước Lộc), trang 47

¨ NHỚ CHA (thơ Măn Đường Hồng), trang 47

¨ TÂM THƯ GỬI CHỊ (Thảo Lư), trang 48

¨ TÔI VÀ EM (thơ Chiêu Hoàng), trang 49

¨ LÁ THƯ TU HỌC KÉ (Tâm Minh – Vương Thúy Nga), trang 51

¨ NÉN HƯƠNG CUNG TIỄN (thơ Thích Minh Tuệ), trang 52

¨ TÂM LANG THANG PHIÊU BẠT, ĐẬP QUẠT VÀO ĐẦU THẦY (Tịnh Minh soạn dịch), trang 53

¨ NHƯ MỘT BÔNG TUYẾT TRỞ VỀ (Nguyễn Đông Nhật), trang 54

¨ THU C̉N CÓ EM (Hoàng Mai Đạt), trang 56

¨ CHÙM THƠ EO-GIÓ (thơ Bạch Xuân Phẻ), trang 57

¨ KHỞI ĐẦU CHO MỘT HÀNH TR̀NH (Diệu Trang), trang 58

¨ ĐÊM HUYỀN THOẠI (Vĩnh Hảo), trang 66

¨ MÓN CHAY: TÀU HỦ CHIÊN SỐT CÀ (Quảng Diệu An), trang 67

¨ H̀NH ẢNH KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN I (Hải Triều Âm), trang 68

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 04/25/16